Pierwsza monografia w serii “Kultury i Literatury Mniejsze”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia Leszka Dronga pt. Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej.

Tropy konfliktu to książka pokazująca, jak współczesna powieść północnoirlandzka mierzy się z trudną przeszłością Ulsteru i całej Irlandii, szczególnie z napięciami lat 1968-1998. Konflikt w Irlandii Północnej przedstawiony został tutaj z perspektywy związanej z retorycznym wymiarem kultury. Wymiar ten w naturalny sposób przenika się z kwestiami społecznymi i politycznymi, bez których nie da się omawiać historii najnowszej na Wyspach Brytyjskich. Kluczowe pytanie, które powraca na kolejnych stronach tej książki, brzmi: czy (i jak) pamięć zapisana w tekstach kultury może wpływać na proces gojenia ran z przeszłości i pojednania między koegzystującymi wspólnotami. Analiza retorycznych aspektów i uwikłań współczesnych powieści północnoirlandzkich wyraźnie pokazuje, że literatura jako element pamięci kulturowej uczestniczy w szeroko pojętej polityce pamięci i jej mechanizmach. Leszek Drong proponuje, by w odniesieniu do sytuacji post-konfliktowej określić ten rodzaj pamięci kulturowej mianem pamięci naprawczej, w analogii do pojęcia sprawiedliwości naprawczej.

Tropy konfliktu to pierwsza monografia w serii „Kultury i literatury mniejsze” wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Więcej informacji na stronie wydawcy: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19313

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *