Konferencja “Minor Cultures in Dialogue” – zapowiedź

26 i 27 maja 2017 r. Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi organizuje międzynarodowe sympozjum naukowe w języku angielskim pt. Minor Cultures in Dialogue: Resisting Homogenization through Exchanging Experiences and Collaboration”. Sympozjum odbędzie się w budynku CINiBA w Katowicach, ul. Bankowa 11a.

Kultury mniejsze funkcjonują w przestrzeni akademickiej jak również artystycznej, intelektualnej, a nawet politycznej już od dłuższego czasu i stały się także przedmiotem badań komparatystycznych. Do takich właśnie konfrontacji badawczych chcemy zaprosić uczestników naszej konferencji, proponując im zestawienie różnych kultur mniejszych, posłużenie się analogiami, bądź też obnażenie pozornych podobieństw na poziomie całych systemów lub zjawisk wewnątrzkulturowych. Celem konferencji jest pogłębienie namysłu nad różnicami kulturowymi, a jednocześnie zachęta do produktywnego ich wykorzystania, by wypracowywać narzędzia komunikacji i współpracy, szczególnie między przedstawicielami kultur poszkodowanych politycznie, czy ekonomicznie, zagrożonych homogenizacją, utratą własnego języka lub etnolektu, itp.

Wśród przykładowych zagadnień, które chcemy poruszyć w ramach konferencji, można wymienić:

  • rola języka/języków w komunikacji między kulturami mniejszymi/peryferalnymi

  • charakter relacji między kulturą mniejszą a kulturą dominującą

  • literatura jako zwierciadło kulturowego „układu sił” w społeczeństwie – perspektywa porównawcza

  • strategie kulturowego przetrwania w niesprzyjających warunkach społeczno-politycznych, sposoby funkcjonowania pamięci kulturowej w kulturach mniejszych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: minorc@us.edu.pl

CFP Katowice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *