Ukazała się książka Karoliny Pospiszil pt. Swojskość i utrata. Obrazy Górnego Śląska w literaturze polskiej i czeskiej po 1989 roku

To książka, która doskonale ilustruje wrażliwość na kulturę mniejszą, na regionalizm, na kategorie peryferii, pogranicza, rozdarcia, wielokulturowości, wielowyznaniowości, czy wreszcie trudności ze zdefiniowaniem tożsamości językowej i narodowej. Nie jest to wbrew tytułowi praca skupiona tylko i wyłącznie na zagadnieniach literaturoznawczych. Czytelnik znajdzie w dwóch pierwszych rozdziałach bardzo wnikliwe, dojrzałe i ciekawe omówienie historii i kultury Śląska, a właściwie wielu Śląsków, o których Karolina Pospiszil pisze, uwzględniając liczne czasoprzestrzenie wyobrażone regionu. Rozdział trzeci przynosi szczegółową interpretację tekstów literackich wydanych po 1989 roku, jednak i tu konteksty: kulturowy, społeczny, a także polityczny odgrywają kluczową rolę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydawcy: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/13573

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *