Pierwsza monografia w serii “Kultury i Literatury Mniejsze”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia Leszka Dronga pt. Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej.

Tropy konfliktu to książka pokazująca, jak współczesna powieść północnoirlandzka mierzy się z trudną przeszłością Ulsteru i całej Irlandii, szczególnie z napięciami lat 1968-1998. Konflikt w Irlandii Północnej przedstawiony został tutaj z perspektywy związanej z retorycznym wymiarem kultury. Wymiar ten w naturalny sposób przenika się z kwestiami społecznymi i politycznymi, bez których nie da się omawiać historii najnowszej na Wyspach Brytyjskich. Kluczowe pytanie, które powraca na kolejnych stronach tej książki, brzmi: czy (i jak) pamięć zapisana w tekstach kultury może wpływać na proces gojenia ran z przeszłości i pojednania między koegzystującymi wspólnotami. Analiza retorycznych aspektów i uwikłań współczesnych powieści północnoirlandzkich wyraźnie pokazuje, że literatura jako element pamięci kulturowej uczestniczy w szeroko pojętej polityce pamięci i jej mechanizmach. Leszek Drong proponuje, by w odniesieniu do sytuacji post-konfliktowej określić ten rodzaj pamięci kulturowej mianem pamięci naprawczej, w analogii do pojęcia sprawiedliwości naprawczej.

Tropy konfliktu to pierwsza monografia w serii „Kultury i literatury mniejsze” wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Więcej informacji na stronie wydawcy: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19313

Wykład Leszka Dronga w Coleraine (Ulster University)

Wykład Leszka Dronga w Coleraine (Ulster University) – o granicach i podziałach na Górnym Śląsku i w Irlandii Północnej

Dnia 20.11.2018 r. przebywający na stażu naukowym w Belfaście (na zaproszenie Ulster University) przedstawiciel Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi, Leszek Drong wygłosił wykład pt. “Imagined Borders and Retropoetics of Tribalism” na temat granic i podziałów na Górnym Śląsku i w Irlandii Północnej w okresie po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Wykład dotyczył między innymi wybranych analogii między spornymi regionami dotkniętymi podziałami narzuconymi odgórnie w 1921 roku bez uwzględnienia woli i opinii rdzennych mieszkańców pasa przygranicznego.

Zapraszamy na wykład Profesor Jiwone Lee o Koreach

Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedrą Literatury Porównawczej i Centrum Języka i Kultury Chińskiej zaprasza na spotkanie z Profesor Jiwone Lee (Uniwersytet Studiów Międzynarodowych Hankuk w Seulu, Korea Południowa), która wygłosi wykład zatytułowany:

Dwie Koree: Południowa i Północna

17 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 11.30

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pl. Sejmu Śl. 1, sala 013

W trakcie spotkania zostanie także wyświetlony film dokumentalny pt. KIM KI DOK o północnokoreańskich sierotach w  Polsce (reż. Jolanta Krysowata, 2006). Ciekawostką dla studentów uczących się języka koreańskiego są koreańskie napisy wykonane przez wykładowczynię.

Otwarte seminarium północnoirlandzkie w Sosnowcu

Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi wraz z Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ zaprasza na:

Otwarte Seminarium Północnoirlandzkie (w języku angielskim)

7 marca 2018 roku, w godz. 10:00-18:00

Sosnowiec, Wydział Filologiczny UŚ, ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, sala 2.18

Seminarium będzie poświęcone współczesnej Irlandii Północnej – najnowszej historii, kulturze, literaturze, polityce. Wezmą w nim udział naukowcy i pisarze z Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii, a także Czech i Polski. Referaty przedstawią m.in. Frank Ferguson, Wesley Hutchinson, Patrick Quigley, Michaela Markova, Katarzyna Bazarnik, Katarzyna Ojrzyńska, Michał Lachman, Jacek Mydla i Leszek Drong. Podsumowaniem seminarium będzie wspólna dyskusja uczestników wraz z publicznością.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami: minorc@us.edu.pl

Program sympozjum: http://www.kulturymniejsze.us.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/NI-seminar-programme.pdf

Zapraszamy do Sosnowca na wystawę “Celtyckie odrodzenie”

Z inicjatywy Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi oraz Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych od 4 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu będzie można obejrzeć przygotowaną przez Fundację Kultury Irlandzkiej wystawę pt. „Celtyckie Odrodzenie”. Ekspozycja, którą otworzył ambasador Irlandii w Polsce JE Gerard Keown, jest poświęcona kluczowym postaciom (m.in. William Butler Yeats, Lady Augusta Gregory, John Millington Synge) ruchu literackiego w Irlandii przełomu XIX i XX wieku, który doprowadził do odrodzenia świadomości kulturowej oraz narodowej i przyczynił się do odzyskania przez ten kraj niepodległości.

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Anią Spyrą z Butler University

31 maja 2017 r. o godz. 16:30 Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi zaprasza na wykład Profesor Ani Spyry (Butler University, Indianapolis) pt. „Literatura transnarodowa – paradygmatyki i praktyki”, który odbędzie się w ramach Otwartych Spotkań Dyskusyjnych. Ponadto w dyskusji udział wezmą zaproszeni goście: Artur Czesak (językoznawca, dialektolog) i Marcin Gaweł (aktor i reżyser sztuk w języku śląskim).

Spotkanie odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego 1 (V piętro). Wstęp wolny.

Zapraszamy na spotkanie z drem hab., Prof. UAM Tomaszem Wicherkiewiczem

Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi serdecznie zaprasza na SEMINARIUM OTWARTE, w ramach którego odbędzie się wykład dra hab., Prof. UAM Tomasza Wicherkiewicza pt. Języki małe, mniejsze i najmniejsze – rozważania socjolingwistyczne, glottopolityczne i geolingwistyczne”. Zachęcamy również do wzięcia udziału w dyskusji!

Seminarium odbędzie się 21 kwietnia, o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 (V piętro)

Konferencja “Minor Cultures in Dialogue” – zapowiedź

26 i 27 maja 2017 r. Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi organizuje międzynarodowe sympozjum naukowe w języku angielskim pt. Minor Cultures in Dialogue: Resisting Homogenization through Exchanging Experiences and Collaboration”. Sympozjum odbędzie się w budynku CINiBA w Katowicach, ul. Bankowa 11a.

Kultury mniejsze funkcjonują w przestrzeni akademickiej jak również artystycznej, intelektualnej, a nawet politycznej już od dłuższego czasu i stały się także przedmiotem badań komparatystycznych. Do takich właśnie konfrontacji badawczych chcemy zaprosić uczestników naszej konferencji, proponując im zestawienie różnych kultur mniejszych, posłużenie się analogiami, bądź też obnażenie pozornych podobieństw na poziomie całych systemów lub zjawisk wewnątrzkulturowych. Celem konferencji jest pogłębienie namysłu nad różnicami kulturowymi, a jednocześnie zachęta do produktywnego ich wykorzystania, by wypracowywać narzędzia komunikacji i współpracy, szczególnie między przedstawicielami kultur poszkodowanych politycznie, czy ekonomicznie, zagrożonych homogenizacją, utratą własnego języka lub etnolektu, itp.

Wśród przykładowych zagadnień, które chcemy poruszyć w ramach konferencji, można wymienić:

  • rola języka/języków w komunikacji między kulturami mniejszymi/peryferalnymi

  • charakter relacji między kulturą mniejszą a kulturą dominującą

  • literatura jako zwierciadło kulturowego „układu sił” w społeczeństwie – perspektywa porównawcza

  • strategie kulturowego przetrwania w niesprzyjających warunkach społeczno-politycznych, sposoby funkcjonowania pamięci kulturowej w kulturach mniejszych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: minorc@us.edu.pl

CFP Katowice

Nowa książka Zbigniewa Kadłubka – Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka Zbigniewa Kadłubka pt. Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku. Jest to zbiór ponad trzydziestu mikrotraktatów silezjologicznych, w których autor z polotem kreśli swoje chwilami niemal ekstatyczne, utopijne (także nierzadko związane z motywami wody i cieków śląskich) wizje regionu. Nie brakuje tu odniesień do przeszłości oraz kultury współczesnej, dialogu z Innym i Drugim. Niezmiennie ważnym punktem odniesienia dla Zbigniewa Kadłubka jest kultura antyczna, w której eseista szuka antenatów dzisiejszego górnośląskiego genius loci.

Więcej informacji o publikacji znaleźć można na stronie wydawcy: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/13773