CENTRUM BADAŃ NAD KULTURAMI MNIEJSZYMI

C’est pourquoi j’ai décidé de me mettre du côté des victimes, en toute occasion, pour limiter les dégâts.

[Dlatego postanowiłem przy każdej sposobności stawać po stronie ofiar, by ograniczyć wyrządzane im krzywdy.]

Jean Tarrou w Dżumie Alberta Camusa

.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12, p. 142

40-007 Katowice

minorc@us.edu.pl

.

.

logo CBKM – copyright by Marta Gorgula